Om siden

Om Spøgelseshistorier

Mit navn er Kristian Tobias Mørch. Jeg har altid været interesseret i historier, sagn og fortællinger, især spøgelseshistorier. De har altid fascineret mig, da de på én gang kan være både uhyggelige og spændende, men samtidig rumme perspektivering og afklaring. Der findes mange måder at fortælle en spøgelseshistorie på, og det er de forskellige former der fascinerer mig, da de reelt set handler om det samme – nogen har oplevet noget uforklarligt. For mig er en god spøgelseshistorie en historie der rummer både spænding og uhygge, men også en afklaring og perspektivering på hvad der udløste spøgeriet. Det kan være en person der har oplevet noget mærkeligt, og derefter finder frem til en, for vedkommende, ukendt historie der ligger bag hændelsen. Det at grave “historien bag historien” frem interesserer mig, da der som regel altid er mere end blot et spøgeri.

Nogle af forklaringerne, og historierne bag spøgeriet, kan også beskrive den samtid som hændelsen udspringer af. Det kan være kvinder der fødte i dølgsmål, herremænd der torterede bønder eller snød med jorden. Det er en beskrivelse af tiden, af samfundet og de normer som herskede. Der er også historierne om stakkels brudepar der, under brudefærden på vej fra kirke, ender tragisk af dage. Nogle af disse historier har rod i noget reelt, noget der er hændt, mens andre er genfortalt. De sidste historier er dog nok blevet mere fantastiske med tiden, hvor nogle ting er tilføjet eller blevet overdramatiseret.

Så det jeg vil med denne blog, det er at se på de interessante historier der gemmer sig, og stille mig selv spørgsmålet: hvordan er det egentlig gået til? lyder det til at være en rigtig historie, eller virker det som en gendigtning?

At tænke lidt over det der bliver fortalt, det kan nogle gange være lige så spændende som selve historien. Som min gamle historielærer på gymnasiet sagde “Undr jer!” – ment som “tænk over hvorfor ting hedder som de hedder, hvorfor vi gør som vi gør, hvorfor vi fortæller de historier vi fortæller”.

Der er mange historier at tage fat på, så det vil jeg gøre.